Abilissima.com
Tel. 385 98 188 2056
e-mail: info@abilissima.com


Izdavač
Mama tata ja d.o.o.
Istarskog razvoda 1
52100 Pula
OIB 24995247426
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem 040164228.