Baby handling: položaji za hranjenje

Ovdje prikazujemo video isječak iz lekcije Položaji za hranjenje iz online tečaja Baby handling. Ljiljana Buršić, fizoterapeutkinja i baby Bobath neurorazvojna terapeutkinja, govori o tome da cilj hranjenja djeteta nije samo njegovo napredovanje na težini, već i cjelokupan razvoj. 

Upravo pravilnim položajem prilikom hranjenja omogućit ćemo da dijete dobro diše, time i da dobro probavlja hranu pa onda i lakše spava. Ljiljana podučava na što posebno obratiti pažnju prilikom držanja djeteta.

U cjelovitoj lekciji online tečaja Baby handling – Položaji za hranjenje, Ljiljana podučava kako dijete pravilno dojiti te kako ga pravilno hraniti na bočicu. Upozorava na najčešće pogreške, odnosno nepravilne položaje koji se koriste prilikom hranjenja novorođenčadi i dojenčadi, na što valja obratiti pažnju.