Pričamo o Baby handlingu, 2. dio

broj lekcija: 0

dostupno do:

U drugom dijelu razgovora o Baby handlingu, Vesna Kapeloto i Klaudija Križman, fizioterapeutkinja i Bobath terapeutkinja te voditeljica online tečaja o Baby handlingu na Abilissimi, dotiču se praktične primjene Baby handlinga.

Zašto je važno dijete okretati potrbuške i kada to početi činiti, zašto je vrlo važno obratiti pažnju na položaj u kojem hranimo dijete, kada dijete početi stavljati na čvrstu, ravnu podlogu, može li se pretjerati s držanjem djeteta, mogu li roditelji nepravilnim postupanjima doprinijeti lošoj djetetovoj posturi, samo su neka od pitanja koja je Vesna Kapeloto postavila Kaludiji Križman.

Klaudija je detaljno objasnila zašto je za dijete važno da ga držimo u pravilnim položajima te je spomenula neke od najčešćih položaja koje bi trebalo izbjegavati. Naglašavajući važnost Baby handlinga, rekla je između ostaloga, da je u genetskom kodu svakog djeteta da prohoda, no pitanje je kakav i koliko siguran će taj hod i postura u konačnici biti.

broj lekcija: 0

Klaudija Križman

FIZIOTERAPEUTKINJA

Klaudija Križman je fizoterapeutkinja prvostupnica. Neurorazvojna je Bobath terapeutkinja, kao i nositeljica licenci za Emmet terapeuta, Shiatsu praktičara te voditelja tjelesne aktivnosti u trudnoći. Dugi niz godina radila je s djecom s poteškoćama u razvoju, upravo na principima Bobath neurorazvojne terapije - Baby handlinga.

Saznaj više