Priča o porodu

broj lekcija: 1

dostupno do:

trajanje tečaja:

4:55h

Priča o porodu isječak je iz online video tečaja Miran porod primalje Slobodke Arsove Čuturilo. Primalja ovdje trudnice priprema i uvodi u porod, dajući općenite informacije o tome kako na porod gledati i pristupiti mu na realan način. Prečesto se o porodu priča s negativnim konotacijama i emocijama, što kod trudnica izaziva još veći strah i blokade.  

Kako ističe primalja Slobodka, s edukacijom i dobrom voljom porod može postati prekrasno iskustvo. Ona poziva trudnice da se pripreme za porod i da u njemu pokušaju uživati, što onda dovodi do osnaživanja za cijeli život. “Nije cilj imati porod kakav želimo, cilj je osnažiti se za čitav život!”, veli ona.

U tečaju Miran porod Slobodka Arsova Čuturilo priprema trudnice da što lakše prolaze kroz porod. Vodeći ih kroz porod, podučava ih kako da se suoče sa strahom, kako da prolaze kroz trudove i olakšaju si, kako da dišu. Tečaj o mirnom porodu uključuje i tečaj Kretanje i položaji za lakši porod.  Tu je i bonus video za tate, kao pratnji pri porodu, u kojem se Slobodka izravno obraća očevima.

broj lekcija: 1

(4:55h)

Priča o porodu isječak je iz online tečaja Miran porod primalje Slobodke Arsove Čuturilo. Primalja ovdje trudnice priprema i uvodi u porod, dajući općenite informacije o tome kako na porod gledati i pristupiti mu na realan način. Prečesto se o porodu priča s negativnim konotacijama i emocijama, što kod trudnica izaziva još veći strah i blokade.

Tečaj Content

Slobodka Arsova Čuturilo

Primalja

Slobodka Arsova Čuturilo je prvostupnica primaljstva. Zauzima se za što 'prirodniji' porod, jer smatra da su žensko tijelo i um sposobni iznijeti porod bez lijekova i dodatnih intervencija. Ističe, pritom, da svaka žena ima potpuno pravo odabrati kako će roditi.

Saznaj više